Logo of the Celpe-bras

זו התעודה היחידה המכובדת על ידי הרשויות הברזילאיות. התעודה פותחה ומוכרת ע”י הרשויות הברזילאיות.  המבחן נעשה בד”כ פעמיים שנה (בד”כ אוקטובר ואפריל). ניתן לעשות אותו באוניברסיטאות הברזילאיות המורשות או בנציגויות הברזילאיות המחוץ לברזיל. התעודה הזו מכובדת בעולם כולו בחברות וברשויות כהכרה ביכולת השליטה בשפה שלך. התעודה נדרשת בשביל להצליח להיכנס למסלולים אקדמיים כדוגמת תואר ראשון ושני.

בביה”ס תמצא צוות מנוסה שמכיר היטב את המבחן. יש ביכולתנו לתת את ההכנה הדרושה למבחן. התלמידים שלנו מכינים את עצמם יחד איתנו בצורה הטובה ביותר על מנת לעמוד ביעד המבחן.

http://portal.me.gov.br/

  • 6 שיעורים של 3 ש’ כל אחד
  • עד 8 אנשים בכיתה
  • חומרי הלימוד ניתנים בהתאם למבחן
Turma Celpe Bras

Turma Celpe Bras

css.php